CSR könyvtár

Ahhoz, hogy Cége, Szervezete CSR rendszerét szilárd, hiteles alapokon tudja kialakítani ismernie kell néhány fontos dokumentumot, mely munkáját támogatni fogja.
Ebben a rovatunkban folyamatosan helyezünk el ilyen dokumentumokat és tájékozódásképpen cikkeket is.

A vállalati társadalmi társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult uniós stratégia (2011-2014)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282011%290681_/com_com%282011%290681_hu.pdf

Takács Júlia: CSR-revolúció
(Patikatükör 2017/3)